Текст песни Aram Asatryan - Bales (Remix)

1.Индз гамар ми ашхарэс
Луснак у арэгакес Джан балэс балэс
Канач лини кхо чямпан
Мэрни кхо боин папан Джан балэс балэс

Индз гамар ми ашхарэс
Луснак у арэгакес Джан балэс балэс
Канач лини кхо чямпан
Мэрни кхо боин папан Джан балэс балэс

Пр:Дун им кянкнэс имацир
Сиртэт гима чи бацэс Джан балэс балэс
Инч вор асэс ес канэм
Балэс кхо цавы танэм Джан балэс балэс
Балэс, балэс

2.Аствац ду айнпэс ара
Им балэн минучара Джан балэс,балэс
Вор мищт тэснэм жптолов
Сэхан бацэм кхо голуц Джан балэс,балэс

Мэнк дитумэнк ми ахпюр
Ду сарэри зулал джюр Джан балэс,балэс
Сэрэт чепогэс тахун
Мэрнэм им бали хокун Джан балэс,балэс


Почта: