Текст и перевод песни Arkona - Skrajna Nienawise Egoistyeej Egzysteneji

(Extreme Hate Of An Egoistic Existence)
(Extreme существование ненависти эгоистических)

Już niedługo zapalą świece by uczcić naszą pamięć
Скоро зажгут свечи, чтобы почтить память наших

Вылетел по собственному желанию
Niechcąc zyć tak normalnie - nienormalnie
Nilly жить нормально - ненормально
Nie chce rzucać żalu
Я не хочу, чтобы выбросить жалко
Płacz niech będzie rozkoszą
Плач пусть это будет восторг
Nigdy nie przypomnę sobie, jakie było to życie
Никогда не помню, что это была жизнь
Ludzkość w okowach obowiązku
Человечество находится в тисках долга
Niezdolna do wyboru, zdana na łaskę ideałów
Невозможно выбрать, на милость идеалы
Ludzkość ukrzyżowana
Человечество распятый
A ja byłem wolny, byłem Piotrem
И я был свободен, я был Питер
Który trzykrotnie wyparł się Chrystusa!
Кто трижды отрекся от Христа!
Nie ufam nikomu, każdy jest samotnikiem
Я никому не доверяю, все одинокие
Za życia i po śmierci
В жизни и в смерти
Skrajna nienawiść ogarnia mój umysł
Крайне ненависти перегружены мой взгляд
W egoistycznej egzystencji
Эгоистичный существование
Odchodzę w nicość, obracam się w niebyt
Уходите в небытие, я обращаюсь к лету
Rozpływam i rozpadam się
Расплава и развалится
Ujrzałem marność wiary
Я увидел тщетность веры
Odchodzę w niematerialną rzeczywistość
Я ухожу в нематериальной реальности
Nie chcę o tym myśleć, zostawiłem cierpienia
Я не хочу думать об этом, я оставил страдающим
Nie tak miały boleć, ukryte w sercu marzenia
Не так было больно, скрытой в сердце мечты
Złudne obietnice i nadzieje, powtarzane od wieków
Ложные обещания и надежды, повторяется на протяжении веков
Okłamały nasze dzieje
Lied к нашей истории
Ja mam dość, odchodzę, spadam w przepaść!
У меня достаточно, я ухожу, я падаю в пропасть!


Автор перевода: Аноним

Добавить / исправить перевод
Почта:

Arkona - Skrajna Nienawise Egoistyeej Egzysteneji видео: