Текст песни Джамбібум - Туман ярам

Туман ярам
Туман ярам, ярам-даліною. 2
За туманам нічога ня відна. 2
Толькі відна дуба зелянога. 2
Пад тым дубам крыніца стаяла. 2
З той крыніцы дзеўка воду брала. 2
Ды ўраніла залато вядзерца. 2
Засмуціла казакова сэрца. 2
А хто ж тое вядзерца дастане, 2
Той са мною на рушнік устане. 2
Туман ярам, ярам-даліною. 2


Почта:

P