Текст и перевод песни Ganga - Jay Gananayaka

Jai Jai Jai Gananayaka, Vidya Budi Pradayaka
Jai Jai Jai Gananayaka, Видья должна Pradayaka

Jai Shubha Mangala Dayaka, Vidya Budi Pradayaka X2
Jai Шубха Мангала Dayaka, Видья должна Pradayaka X2

Gaja Vadana Gauri Nandana x 4
Вадана Гая Гаури Nandana х 4

Ganga Dhara Shiva Shambo Nandana X2
Shambo Shiva Ganga Dhara Nandana X2


Автор перевода: Аноним

Добавить / исправить перевод
Почта: